Het Ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal

Het Ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal

Het Ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal

Zoals eerder vermeld in de Komplo zal het ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal worden samengevoegd tot 1 bal, en zal (tijdelijk) verder gaan onder de naam snotneuzenbal.

Daarnaast zal er dit jaar voorafgaand aan dit bal een kinderoptocht worden gehouden. Meer informatie over deze optocht volgt.

De reden hiervoor is dat het aantal kinderen in Oploo de laatste jaren is afgenomen. Door het kleinere aantal kinderen lijkt het ons goed mogelijk om de verschillende leeftijden samen te voegen. Daarnaast zijn ouders, met kinderen van verschillende leeftijden, hierdoor niet meer gebonden aan 2 verschillende tijden.  Het snotneuzenbal vindt plaats op zondag 26 februari vanaf 14.00 uur bij de Oude Heerlijkheid in Oploo.

Bekijk hier het volledige carnavalsprogramma 2016/2017.