Ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal

Het Ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal

 

 

 

 

 

 

Het Ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal

Er gaat een wijziging komen in het carnavalsprogramma van 2017. Aankomend seizoen worden namelijk het ukkie-pukkie-spurrie- en snotneuzenbal samengevoegd tot 1 bal, en gaat (tijdelijk) verder onder de naam snotneuzenbal. De reden hiervoor is dat het aantal kinderen in Oploo de laatste jaren is afgenomen. Door het kleinere aantal kinderen lijkt het ons goed mogelijk om de verschillende leeftijden samen te voegen. Daarnaast zijn ouders, met kinderen van verschillende leeftijden, hierdoor niet meer gebonden aan 2 verschillende tijden. Het snotneuzenbal vindt plaats op zondag 26 februari van 14.00 uur.