Ziekenbezoek Carnaval 2017

Ziekenbezoek Carnaval 2017

Ziekenbezoek Carnaval 2017

Ook dit jaar gaat ons prinsenpaar, prins Gilbert en prinses Marijke, met een gevolg een bezoek brengen aan de zieken die verblijven in het Maasziekenhuis of Madeleine. Maar ook de zieken die thuis en in andere verpleeghuizen verblijven, zullen we bezoeken met een attentie.

Als je mensen uit Oploo kent die tijdens de Carnaval in het Maasziekenhuis, verpleeghuis of thuis bezocht kunnen worden, verzoeken we je deze namen aan ons door te geven.

Wij zullen deze mensen tijdens carnaval dan een bezoek brengen op maandagochtend 27 februari, of eventueel op vrijdagochtend 24 februari.

Je kunt contact opnemen met Mark van Duijnhoven (06-28357701).